Trong nước, xổ số được quản lý bởi cơ quan quản lý thể thao quốc gia. Theo quy định xổ số của cộng hòa nhân dân trung quốc, cấm các đơn vị và cá nhân không được phép kinh doanh xổ số, nếu không sẽ bị truy tố vì tội phạm.

chơi xổ số trực tuyến trong nước

Hiện nay, không có mở cửa bán hàng trực tuyến cho xổ số phúc lợi xã hội trong nước hay xổ số thể thao. Tuy nhiên, một số trang web xổ số cá nhân hoặc APP cho rằng họ có thể mua xổ số. Những trang web hay ứng dụng này không được chính thức cho phép, có rủi ro và người dùng cần phải thận trọng.

vé số trực tuyến nước ngoài

Ở nước ngoài, một số nước đã cho phép bán vé số trên mạng như anh, úc, Canada, v.v. Các nhà điều hành xổ số ở các nước này đã được chính thức cho phép và có các cơ quan điều chỉnh thích hợp để điều chỉnh.

rủi ro của xổ số trực tuyến

Xổ số trực tuyến có những rủi ro như rò rỉ thông tin cá nhân, các trang web bán lẻ bất hợp pháp, không thể đảm bảo chiến thắng. Vì vậy, nếu bạn muốn mua vé số trực tuyến, hãy chắc chắn để chọn một trang web hoặc một ứng dụng có giấy phép chính thức và bảo vệ thông tin cá nhân.

Hiện tại không có mở cửa bán hàng trực tuyến cho xổ số phúc lợi xã hội trong nước và xổ số thể thao. Một số nước ngoài đã cho phép bán vé số trực tuyến, nhưng bạn cần phải cẩn thận trong việc chọn các trang web hoặc ứng dụng có giấy phép chính thức để tránh rủi ro.

By awei