World Cup thể thao có thể trao đổi giải thưởng trực tuyến

World Cup thể thao là tổng cục quản lý thể thao quốc gia và bộ tài chính hợp tác xổ số thể thao, chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của thể thao tại trung quốc. World Cup thể thao có thể trao đổi giải thưởng trực tuyến?

Câu trả lời là có.

Làm thế nào để trao đổi các giải thưởng trực tuyến

Quá trình trao đổi

1. đăng nhập vào trang web chính thức quản lý thể thao xổ số kiến thiết của cơ quan quản lý thể thao quốc gia, nhấp vào truy vấn tiền thưởng;

2. chọn bóng thể thao World Cup, nhập thông tin vé và captcha;

3. sau khi xác nhận là chính xác, gửi các ứng dụng trao giải;

4. chờ kết quả.

Lưu ý

1. vé trực tuyến chỉ dành cho số tiền thắng cuộc trong 50.000 (bao gồm) sau xổ số kiến thiết;

2. xổ số phải được nguyên vẹn và không bị sửa đổi;

3. sau khi thành công, tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng chỉ định.

Những cách khác để trao đổi giải thưởng

Ngoài việc trao đổi giải thưởng trực tuyến, các giải thưởng sau đây là các thể thao World Cup:

Cửa hàng vật lý

Mang xổ số đến các cửa hàng xổ số thể thao trên khắp đất nước.

Chuyển đổi ngân hàng

Mang xổ số đến các trạm ngân hàng được chỉ định.

Kết luận

World Cup thể thao có thể trao đổi các giải thưởng trực tuyến, cung cấp cho các nhân viên giải thưởng một kinh nghiệm thuận tiện và hiệu quả hơn. Các cô gái có thể chọn một cách thích hợp tùy theo hoàn cảnh của họ để nhận giải thưởng.

Nhãn: màu thể thao World Cup, trao đổi giải thưởng trực tuyến, quá trình trao đổi giải thưởng

By awei